نمک ساحل| تولید نمک یددار | تولید نمک طعام | فروش نمک طعام | نمک دباغی
 

 شرکت نمک ساحل(کارخانه نمک ساحل)  فعال در صنعت نمک کشور آمادگی خود را جهت تامین مواد اولیه کارخانجات دباغی وسایر مراکز مصرف کننده نمک اعلام می دارد.آماده سازی چرم (عملیات پخت ) توسط نمک انجام می شود و در این مرحله آب ازچرم وپوست با استفاده ازاختلاف فشار اسمزی بیرون کشیده می شود و رطوبت چرم و پوست تا حد زیادی کاهش  می یابد تا جائی که باکتری ها قادر به رشد نیستند. درروش نمک سود کردن مرطوب ، پوست را با مقدارزیادی نمک شور میکنند،سپس در حدود 30 روز فشرده می شوند.در روش آب نمک، پخت چرم ها در حمام آب – نمک درحدود 16 روز تحریک می شوند. پخت درحمام آب - نمک می تواند در دمای بسیار پائین با حفظ پوست انجام شود. ازاین نمک به عنوان نمک دباغی نام برده می شود. بهترین نوع نمک دباغی در شهرستان گرمسار تولید می شود.درقدیم دباغ نیاز داشت که فیبرهای مورا از پوست جدا کند. این کاربه صورت فرو بردن پوست به مدت طولانی(چند ماه) درآب نمک صورت میگرفت . بعد ازاینکه الیاف مو ، سُست شدند، آنها را با چاقو می خراشیدند.


559
نمک دباغی
نمک دباغی
جدیدترین خبرها
ساخت و تجهیز اتاق نمک
ساخت و تجهیز اتاق نمک

یکی دیگر از خدمات نوین صنایع تولید نمک ساحل ساخت و تجهیز اتاق نمک میباشد.تاثیرات مثبت اتاق نمک بر روی سلامتی بسیار قابل اهمیت میباشد.

راه اندازی وبسایت تولیدی نمک ساحل
راه اندازی وبسایت تولیدی نمک ساحل

وبسایت صنایع تولید نمک ساحل راه اندازی گردید.